Skifter navn til North Circulare AS

Oversiktsbilde av Ballangsleira

Etter at Narvikgården overtok samtlige aksjer i Kolos Norway AS i april 2021 har det vært arbeidet intensivt med å se på hvordan eiendommene kan utvikles videre.  Med overkommelige investeringer i nettutbygging, er Ballangsleira svært godt egnet til kraftkrevende virksomheter.

Vi må være «gjerrige» med bruken av ressursene våre, herunder også kraften.

Vi arbeider derfor med mulighetene til å etablere virksomheter som kan gjenbruke ressursene fra en virksomhet til en annen og således styrke og utfylle hverandre.  I en slik sirkulær næringspark ser vi store muligheter i å kombinere kraftkrevende industri sammen med annen type virksomhet, også blå- og grønn matproduksjon.
Dette er en ambisiøs visjon som selvfølgelig vil være både tid og kostnadskrevende å realisere. Utvikling av Ballangsleira og Stormyra vil selvfølgelig påvirke lokalsamfunnet i Ballangen. Det er derfor svært viktig at vi får til et godt samarbeid med alle berørte, sier styreleder i North Circulare AS Frode Kristian Danielsen. 

I generalforsamling i Kolos Norway AS den 28.06.2021 ble det besluttet å endre navn på selskapet til North Cirulare AS. For å styrke selskapets egenkapital for videre satsning ble det samtidig gjennomført en kapitalforhøyelse hvor Narvikgården har konvertert 15,7 mill av sine fordringer mot selskapet til egenkapital.

Gjennom avtalene vi har inngått med de opprinnelige långiverne og Narvik kommune, har vi nå gode rammebetingelser for å starte et tid- og kostnadskrevende utviklingsarbeid, sier Danielsen.

 

Les mer om utviklingsplanene i Fremover av 08.07.2021

Publisert: 6. jul 2021