Salg av kommunale bygg og eiendommer

Foto Terje Næsje

Narvik kommune ønsker å selge flere av sine bygg bl.a. det tidligere sykehjemmet, ungdomsskolen på Framnes, tidligere Villaveien barnehage, dagens brannstasjon inkl. teknisk rådhus og kulturskole- og verkstedbyggene bak Sentrumsgården.

Narvik kommune har innhentet takster og salgssummen er gjennomsnittet av verdifastsettelsene som er gjort av to ulike og uavhengige takstmenn.

De aktuelle byggene er verdisatt og takstene er som følgende:

  • Brannbakken 1, Teknisk rådhus – Brannstasjon 12.050.000
  • Øvreveien 7, Framnes ungdomsskole 14.900.000
  • Villaveien 51, Villaveien barnehage 3.350.000
  • Sykehusveien 3A, (tidligere Narvik sykehjem) 7.300.000
  • Kinobakken 1A, Narvik kulturskole – Verkstedbygg 14.750.000
    Total sum: 52.350.000

Selv om kommunestyret har sagt et prinsipielt ja til salg av eiendom i forbindelse med at gevinsten av dette er lagt inn som finansiering av det nye helsehuset på Furumoen, må saken til behandling i formannskapet den 3. juni og i kommunestyret den 17. juni.

Hvis formannskapet og kommunestyret godkjenner salget vil det foretas et direktesalg til Narvikgården. Salget gjennomføres i tråd med EØS-avtalens regler og det er dermed ikke noe som er til hinder for at kommunen kan selge på denne måten, til sitt eget heleide aksjeselskap Narvikgården, opplyser rådmann Lars Skjønnås.

Godkjennes salget, overtar Narvikgården det tidligere sykehjemmet, ungdomsskolen på Framnes, tidligere Villaveien barnehage og kulturskole- og verkstedbyggene bak Sentrumsgården den 1. juli. Narviks nye brannstasjon tas i bruk mot slutten av året og overtagelse av teknisk rådhus/brannstasjonen vil være 1. januar 2022. Narvikgården vil ifølge forslaget til avtale ha frist til 30. juni 2024 å gjøre opp for kjøpet av byggene.

Saken legges først frem for Narvik formannskap den 03.06.2021 og på Narvik kommune sin hjemmeside kan du lese hele saksfremlegget;
21/2631 – Salg av kommunale formålsbygg, Narvik

Kjøp av kommunal bygg er i tråd med vårt formål og vi er klar til å gå i gang med utvikling av disse eiendommene dersom formannskapet og kommunestyret ønsker dette, sier administrerende direktør Frode Kristian Danielsen i Narvikgården.

Har du spørsmål eller innspill oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss
pr telefon 769 77 290 eller e-post post@narvikgaarden.no

Les mer om saken i Fremover (+); Narvik kommune vurderer å selge en del av sine bygg og eiendommer

Alle foto: Terje Næsje

Brannbakken 1, dagens brannstasjon og teknisk rådhus
Kinobakken 1A, Narvik kulturskole – Verkstedbygg
Øvreveien 7, tidligere Framnes ungdomsskole
Sykehusveien 3A,, tidligere Narvik sykehjem
Villaveien 51, tidligere Villaveien barnehage

Publisert: 27. mai 2021