Ligger våre muligheter i det grønne skiftet?

Foto: Jan-Arne Pettersen

Kronikk av Frode Kristian Danielsen, adm. direktør i Narvikgården AS og Ragnar Krogstad, assisterende havnedirektør i Narvik Havn KF.

Narvik vokste opp fra ingenting til å bli en by i løpet av et hektisk tiår på starten av 1900-tallet. Samme historien deler langt på vei også Kjøpsvik og Ballangen. Driveren var bergverk og en særdeles arbeidskrevende logistikkhåndtering. Tusenvis av mennesker fikk i denne perioden sin lønn enten direkte eller indirekte via havna i Narvik og fra industri i Ballangen og Kjøpsvik.

De siste årene har vi måtte håndtere tap av arbeidsplasser og stagnasjon i antall innbyggere. Likevel har vi stått han av.

Gode havnefasiliteter, elektrifisert jernbane, overskudd av fornybar kraft, sykehus og universitet sikrer vår kommune basale funksjoner og konkurransefortrinn. I tillegg er vi velsignet med en fantastisk natur som både åpner for muligheter og ikke minst forplikter.

Fremtiden, hvor går den?

I løpet av året skal kommunestyret i Narvik vedta en ny kommuneplan. Kommuneplanen er det viktigste strategiske verktøyet kommunen har. Visjoner, mål og strategier skal fastsettes for mange år fremover.

Vi trenger en felles og fremtidsrettet visjon som beskriver hva Narvik skal være i fremtiden. En visjon som bidrar til fremtidstro, vekst og stolthet.

Det vi vet er at vi ikke kan planlegge fremtiden, uten å ha med oss klima-krisen. Den bryr seg verken om landegrenser eller kommunegrenser. Den er global og den berører alle, selvfølgelig også oss i Narvik.

Få plasser har større potensial enn vår kommune når det handler om å bruke det grønne skiftet til å skape lokal, grønn vekst.

Kan Narvik ta en posisjon i det grønne skiftet?

Vi står foran svært viktige valg. Satt på spissen handler valget om endring og utvikling. Eller ingen endring og avvikling. Narvik må sørge for å være en del av løsningen ikke problemet.

Kapital, teknologi og arbeidskraft vil styres inn mot de bærekraftige virksomhetene. Nye virksomheter, produkter og tjenester vil utvikles, og vi vil se en radikal energiomstilling fra fossilt brensel til fornybare energikilder.

Fremtidens arbeidsplasser vil ikke være i gårdagens virksomheter.  Det vil bygges nye og elektrifiserte verdikjeder, batterifabrikker, datasenter, hydrogenfabrikker, utslippsfrie stålverk, grønne transport- og logistikksystemer. Dette er bare noen av de virksomhetene vi ser kommer.

Det norske selskapet Freyr har nylig sikret vel 7 milliarder til finansiering av grønn batterifabrikk i Mo i Rana, dette vil gi ca 1500 direkte arbeidsplasser.

Våre naboland er kommet betydelige lengere i denne omstillingen enn  Norge, hvor en rekke virksomheter allerede er etablert. Nærmest oss er LKABs initiativ til omstilling til fossilfri produksjon av stål. Dette tiltaket alene vil redusere utslippene tilsvarende 3 ganger det samlede forbruket av bilparken i Sverige. Omstillingen forventes å gi ca 3000 arbeidsplasser. Det grønne skiftet er så vidt startet og mulighetene er mange.

Narvikregionens forutsetninger for fornybar kraft kombinert med infrastruktur knyttet til havn og jernbane, gir oss både et ansvar for og muligheter til å ta en posisjon i det grønne skiftet.

Skal vi ta den posisjonen trenger vi ferdig regulerte arealer, vi trenger infrastrukturen og ikke minst trenger vi et samfunn så sterk på bolyst at folk fra hele verden har lyst til å flytte hit. Ambisiøst ja. Men ikke på langt nær så ambisiøst som planene våre forfedre stod for på slutten av 1800-tallet.

Skal vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser, må vi også tilbake til suksessfaktoren den gang. Fremsynthet, djerv ingeniørkunst, ekstern kapital og ikke minst hardt arbeid.

Så hvem er dagens djerve ingeniører? Hvor er den risikovillige eksterne kapitalen i dag?  Og hva bør vi i Narvik gjøre?

Flere lokale selskaper i Narvik jobber nå sammen for å legge til rette for at Narvikregionen settes på kartet for etablering av fremtidsrettede og bærekraftige virksomheter. Konkurransen er svært tøff, vi konkurrerer med lokasjoner i et internasjonalt marked.

En fremtidsrettet kommuneplan kan legge til rette for hundrevis av nye arbeidsplasser. Etablering av fremtidsrettet grønn virksomhet og teknologi som bidrar til å redusere våre klimautfordringer er Narviks viktigste bidrag i klimakampen.  Derfor ser vi nærmere på flere områder i Narvik-regionen som kan være egnet som lokasjon for fremtidens arbeidsplasser, og i dette arbeidet har vi i første runde gått bredt ut.

 

Naturen har åpenbart sin egenverdi og det er helt klart beheftet med store utfordringer å legge ny virksomhet til uberørt natur. Det er derfor innlysende at enhver ny etablering i vår region må være bærekraftig. Om de områder som trekkes frem er egnet, må utredes og grundig vurderes utfra et samlet og helhetlig perspektiv.

Historisk mulighet

Kommuneplanen er det viktigste strategiske verktøyet kommunen besitter. Planen skal sikre en helhetlig planlegging og belyse hvilke strategiske valg kommunen tar i møte med de samfunnsmessige utfordringene vi har.

Det er nå visjoner, mål og strategier etableres for de neste 12 årene. Det som ender opp i kommuneplanen former veien videre.

Vi ser behovet for en felles visjon om hva vi ønsker at Narvik i fremtiden skal være, og håper at prosessen knyttet til ny kommuneplan legger til rette for dette.

Dette er en historisk mulighet. Vi tror at vår region kan ta en posisjon i det grønne skiftet om vi er fremsynt og gjør det sammen. Fremtiden er naturvennlig.

 

Publisert: 5. feb 2021