Gjør Frydenlundforbindelsen ferdig

I krysset Kirkegata/Framnesveien/Tunnelveien skal det bygges en rundkjøring

Etter påske starter arbeidene med å fullføre den nye Frydenlundforbindelsen. Tunnelen ble ferdig for flere år siden, nå gjenstår utvidelsen av en vei og bygging av en rundkjøring før Malmporten er bundet sammen med Frydenlund.

Store deler av Frydenlundforbindelsen er allerede bygget, fra den store rundkjøringen i Malmporten via en tunnel og til Malmveien.

Bygde tunnelen
Flere alternative traseer for hvor veien skulle gå videre har vært utredet, men til slutt ble valget å utvide Tunnelveien fra krysset med Malmveien, via kryss med Stormyrveien og frem til krysset Kirkegata/Framnesveien der rundkjøringen skal bygges.

Det var LKAB som bygde tunnelen i forbindelse med selskapets store malmsiloanlegg på rangerstasjonen. Tunnelen var for det meste ferdig og ble brukt i forbindelse med Arctic Race i 2015, men resten av forbindelsen har ikke vært mulig å få ferdig før nå.

Bedre tilgjengelighet
Anleggsfirmaet A. Markussen er nylig tildelt oppdraget med å gjøre Frydenlundforbindelsen ferdig.

Etter planen skal arbeidene starte etter påske og være ferdig i oktober. Da vil Malmporten handelspark få bedre tilgjengelighet og forbindelsen vil føre til mindre trafikk i sentrum.

Et samarbeid mellom mange aktører har gjort at Frydenlundforbindelsen kunne bygges, blant disse er LKAB, Narvik kommune, Narvik Vann KF og Narvikgården AS.

Publisert: 25. feb 2021