Har du spørsmål, innspill eller ideer
– ta kontakt med oss

Vi bidrar til etablering, trivsel og vekst i Narvik kommune. Sammen kan vi skape nye muligheter!

Aktuelt

Søk om sponsormidler, frist 1. oktober 2021

Lag og foreninger kan søke om sponsormidler fra Narvikgården

Les saken

Skifter navn til North Circulare AS

På generalforsamlingen i Kolos AS, ble det ble besluttet at selskapet skifter navn.

Les saken