Logo
 

Tomtearealer i Bjerkvik

Narvikgården AS selger næringstomter i Bjerkvik.

Områdene det gjelder er på Dypfestjordet, Enrum og Herjangshøgda, på tilsammen ca 260 daa. 

Narvikregionen trenger store, klargjorte næringsarealer for å lykkes med å få etablert flere arbeidsplasser. Narvikgården har som ett av sine viktigste ansvarsområder å fremskaffe, regulere og klargjøre slike næringsarealer.         Narvikgården har jobbet i nært samarbeid med grunneierne en periode om et stort næringsareal på Herjangshøgda ved Bjerkvik. Denne tomta er på 150 daa og er i Kommunedelplanen for Bjerkvik satt av til framtidig næringsområde. Nå har man fått på plass formelle avtaler, og samtidig starter arbeidet med detaljregulering, utvikling og salg av området.

På Herjangshøgda er det plass til store aktører eller til etablering av flere mindre aktører. Narvikgården og grunneierne er opptatt av å legge forholdene til rette for vekst i regionen, og håper at denne klargjøringen av arealer for fremtidig næringsvirksomhet kan bidra til en positiv utvikling.

Dypfestjordet og Enrum er to andre områder som i Kommunedelplan for Bjerkvik foreslås til næring, forretning og truckstop/døgnhvileplass.

Narvikgården er i dialog med flere aktører fra forskjellige bransjer med tanke på etablering i dette området.

Ta kontakt dersom områdene er interessant.

Narvikgården kan være en samarbeidspartner med tanke på utvikling, etablering etc.

For nærmere informasjon kontakt Narvikgården på telefon 76 97 72 80 eller post@narvikgaarden.no

 

Foto: Per-Martin Jæger