Logo
 

Malmporten Handelspark

Malmporten Handelspark har blitt en flott, ny bydel i Narvik. Handelsparken strekker seg fra og med AMFI-senteret i den ene enden og til LKABs industriområde i den andre enden.

Narvikgården har planlagt og fått bygd ut Malmporten Handelspark.

Man har bygd infrastruktur som vei, vann og kloakk. I tillegg beplanting og pynt av området. Gang- og sykkelvei av høy standard er etablert. Midtrabatten er tilsådd og beplantet, og det er satt opp benker flere steder på området. 

Narvikgården utfører vedlikehold og drift av området. Rundkjøringen ned mot Nordkraft Arena har fått tema; Malmtransportens- og Narvik sin tilblivelse ved oppbygginga rundt malmtransporten. Tema Malmtransport symboliseres med en bit skinnegang lagt i jernbanepukk, der det også er plassert en dressin som har vært brukt på Ofotbanen. Mot jernbanesporet er det lagt ned malmklumper - ekte malm.

Rundkjøring er delt i to med lyspullerter i søyler. Dette symboliserer avgrensingen mellom industri og grøntområder. Derfor er altså den andre del av rundkjøringa tilsådd med gress. 

Byggetrinn 2 av Malmporten og Trekanten, som nå er under planlegging, vil komme til å ha tema; hav, havn og sjøtransport.

I forbindelse med Narvik kommunes vertskapsrolle under Arctic Race of Norway, oppgraderte Narvikgården i tillegg ny anleggsvei og tunnel i området på rekordtid, sommeren 2015.

13 uker før Arctic Race of Norway sin avslutningsetappe i Narvik startet arbeidet med å ferdigstille anleggsvei og tunnel i løypen til sykkelrittet. Det ble gjort en enorm innsats for å få dette på plass i tide.

Narvikgårdens Rune Hakvåg Pettersen var prosjektleder for arbeidet, og sammen med hovedentreprenør BMO Tunnelsikring, Taraldsvik Maskin og LKAB/MTAS var det et fantastisk samarbeid og koordinering mellom mange involverte aktører - 18 firma og rundt 100 personer!