Logo
 

Klargjøring av næringsarealer

Narvikregionen trenger store, klargjorte næringsarealer for å lykkes med å få etablert flere arbeidsplasser.

Narvikgården har som ett av sine viktigste ansvarsområder å fremskaffe, regulere og klargjøre slike næringsarealer.

Herjangshøgda i Bjerkvik 

Vi har i nært samarbeid med grunneierne fått tilgjengelig et stort næringsareal på Herjangshøgda ved Bjerkvik. Denne tomta er på 150 daa og er i Kommunedelplanen for Bjerkvik satt av til framtidig næringsområde. Vi arbeider nå med detaljregulering, utvikling og salg av området.

På Herjangshøgda er det plass til store aktører eller til etablering av flere mindre aktører. Narvikgården og grunneierne er opptatt av å legge forholdene til rette for og utvikling i Bjerkvik.

Dypfestjordet og Enrum er to andre områder som i Kommunedelplan for Bjerkvik er satt av til næring, forretning og truckstop/døgnhvileplass. 

Områdene Dypfestjordet, Enrum og Herjangshøgda er på tilsammen ca 260 daa. 

Bjerkvik er et veldig attraktivt område for næringsetableringer, spesielt når Hålogalandsbrua står ferdig i 2017. Narvikgården er i dialog med flere aktører fra forskjellige bransjer med tanke på etablering i Bjerkvik.

I tillegg jobber Narvikgården, sammen med samarbeidspartnere med klargjøring av næringsarealer på Taraldsvikjordet, på Flyplassen, i Kleiva og i Narvikfjellet

Ta kontakt dersom områdene er interessante for etablering.

Narvikgården kan være en samarbeidspartner med tanke på utvikling, etablering, bygg, drift etc.

 

 Foto: Per Martin Jæger.