Logo

Narvikgården bidrar

Narvikgården bidrar til å gjøre Narvik til en triveligere by med godt omdømme.
Idrett, kultur og gode fritidstilbud må eksistere for at folk skal trives. Vi bidrar derfor hvert år med midler til lag og foreninger.

Narvikgården kan hvert år bidra med inntil 1,25% av samlet omsetning til støtte for lag, foreninger, aktivitet og arrangementer som skaper positivitet og god markedsføring i og for Narvik.

Tildeling av midler fordeles to ganger i året med bakgrunn i mottatte søknader innen 1. mars og 1. september. Administrasjonen tildeler midlene i tråd med våre statutter for bidrag til samfunnsnyttige formål.

Statuttene finner du her.


Andre oppgaver innenfor dette området blir selskapet pålagt av eieren Narvik kommune. Blant disse er etablering og drift av Nordkraft Arena samt at vi har driftet og utviklet tilbudene i Narvikfjellet. Vi garanterer også på vegne av Narvik kommune for spillemidler ved utbygging av flere idrettsanlegg.