Logo
 

Narvikgårdens datterselskap

Narvikgården har tre datterselskap: Narvikgården Utleiebygg, Narvik Spektrum og Narvik Spektrum Drift.

Narvikgården har flere datterselskap som driver med eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom. For å redusere administrasjonen og forenkle selskapsstrukturen ble det besluttet å fusjonere Havnefronten inn i Narvikgården, samt OT-Gården, Parkhallen, Rombaksveien 45 inn i Narvikgården Utleiebygg. Virkningsdato var 1. januar 2015.

Narvikgården Utleiebygg består i dag av;

  • Fire utleiebygg på Fagernes, der leietakere er Apokjeden Distribusjon AS, RailCombi AS, Posten Distribusjon AS og Br.Dahl AS.
  • OT- Gården, der leietakere er Pizzabakeren, Pleaser/ Hole in 1, to leiligheter og kontorer.
  • Rombaksveien 45, der leietaker er BenTro Bil AS
  • Parkhallen - som for tiden er et spennende utviklingsområde, med bygging av Nye Narvik Torv. Her finnes også et parkeringsanlegg som er åpen for byens befolkning, med 90 parkeringsplasser midt i byen.
  • Sentrumsgården, der Narvikgården har sine administrasjonskontorer. Andre leietakere i Sentrumsgården er Futurum, Innovasjon Norge, Narvik Næringsforum, NAV, DNB,  Konica Minolta, Narvik Taxi, Privat Omsorg Nord, advokat Hienn, tannlegene Sjåfjell, Persson og Jenssen, Frende Forsikring, FO Nordland, Prosjektpartner Nord, Karrieresenteret i Ofoten samt Narvik kommune - Veg og Park.

Nordkraft Arena - Selskapene Narvik Spektrum og Narvik Spektrum Drift står bak vår flerbrukshall Nordkraft Arena. Ishallen og treningssenteret EVO er beliggende i hhv 3. og 4. etasje i Malmporten Handelssenter, i nær tilknytning til Coop OBS! og øvrige butikker.

Selskapene eier, drifter og vedlikeholder ishallen gjennom egne ansatte og i nært samarbeid med Narvik Ishockey Klubb.

Hallen er åpen for alle; enkeltindivider, barnehager og skoler. Ledige timer finner man på nordkraftarena.no 

 

Selskaper hvor Narvikgården er medeier: 

Narvikfjellet Eiendom AS eies av ForteNarvik og Narvikgården med tilnærmet like store andeler hver. Selskapet arbeider med utvikling av bolig- og hyttetomter i fjellet og tilrettelegger for en storstilt utvikling av fjellet.

Narvikfjellet - drifter all publikumsrettet aktivitet i fjellet, så som skitrekk, utleiehytter, skishop og kafe. Selskapet eies av Narvikfjellet Eiendom AS.

Visit Narvik - Er Narvikregionens reiselivsselskap og arbeider på en bred front for å skape økt aktivitet innenfor reislivsnæringen i regionen. 

Narvik Kapital - er et selskap som investerer i bedrifter som befinner seg i en tidligfase, men som har potensiale for å vokse og skape mange arbeidsplasser i Narvik.

Polar Park  - er verdens nordligste dyrepark, og et av regionens aller viktigste reislivsprodukt. Her tilbys unike opplevelser, som nært møte med ulv. Polar park legger stor vekt på dyrevelferd, og har verdens største areal per dyr.