Logo
 

Narvikgårdens styre

Narvikgårdens styre velges av selskapets eier, Narvik kommune, bortsett fra de ansattes representant som velges av og blant de ansatte.

Narvikgårdens styre består av:

* Styreleder Børge Edvardsen Klingan (2016-2018)

* Styremedlem Sirianne Voie Brochmann (2015-2017)

* Styremedlem Thomas Nygård (2015-2017)

* Styremedlem Stig Lennart Nerdal (2016-2018)

* Styremedlem Sisilja Viksund  (2016-2018)

* Ansatterepresentant Rune Hakvåg Pettersen (2015-2017)

Personlige varamedlemmer: 

* Ellen Marie Iversen (2016-2018)

* Unni Kufaas (2015-2017)

* Geir Solheim (2015-2017)

* Bengt Fagerli (2016-2018)

* Bodil Erna Tokle (2016-2018)

* Ansatterepresentant Lena Hope (2015-2017)