Logo
 

Årsmelding 2014

Årsmeldingen for Narvikgården 2014

Her finner du en forenklet årsrapport for 2014 

Her finner du komplett årsmelding for 2014

 

Resultatet for 2014 i Narvikgården ble et overskudd etter skatt på kr. 4.353.131,-. Konsernresultatet for 2014 ble et overskudd etter skatt på kr. 13.996.188,-. Narvikgården har i 2014 et spesielt godt resultat, dette skyldes at man i 2014 har realisert og kommet videre med to store prosjekter som man har jobbet med i mange år. Utviklingen av Narvikfjellet har Narvikgården jobbet med i 8 år mens prosjektet på Narvik Torv har Narvikgården jobbet med utvikling av i nærmere 10 år før det i 2014 kom til realisering og utbygging.