Logo
 

Legger til rette

Narvik kommune legger til rette for nyetableringer og bidrar til utvikling av det eksisterende næringsliv.

Sammen med vår eier Narvik kommune er vårt hovedfokus å utvikle det som er Narviksamfunnets og regionens konkurransefortrinn. Dette er nedfelt i Strategisk næringsplan for Ofoten som peker på følgende hovedsatsingsområder for næringsutvikling: 


• Logistikk og infrastruktur
• Reiseliv, kultur og handel
• Teknologi og kompetanse
• Regionale vekstnæringer

 

Rådhus Nye Narvik Torv

Illustrasjon: MadsøSveen og Svein Holbø