Logo
 

Fakta om Narvik

Narvik er ikke bare unike arktiske opplevelser i et kontrastfylt landskap, men en ung og moderne logistikkby i utvikling.

Narvik er et naturlig knutepunkt med sin strategiske beliggenhet, og den regionale flyplassen Harstad/Narvik Lufthavn Evenes ligger kun en times kjøring fra Narvik. Hålogalandsbrua bygges nå mellom Narvik og Øyjord, og vil forkorte veien ytterligere med 15-20 minutter når den er klar i 2017. 

Narvik er teknologibyen i Nord-Norge, med et velutviklet kunnskaps -og teknologimiljø knyttet til både næringsliv og utdanning. 

Narvik er de seneste årene også blitt et ungt og moderne handelssentrum, og en skoleby. Narvik videregående skole tilbyr utdanning innenfor de aller fleste programområdene. Høgskolen i Narvik er den teknologiske høgskolen i Nord-Norge og en motor i utviklinga av byen som teknologisenter i landsdelen. 

Narvik står som logistikkhovedstad i Nord-Norge, med Narvikterminalen og Ofotbanen som livsnerve for varedistribusjon for Nord-Norge. Transportsystemet er en fundamental konkurransefaktor for næringslivet. 

Med Narvik Havn, jernbanen, europaveiene og flyplassene er kommunen et knutepunkt for kommunikasjon og transport. Narvik er den viktigste utskipningshavnen av mineralressurser i Norge og Skandinavia.

Narvik Havn er sentral i utviklingen av Narvik som et transport- og logistikksenter. Havna er isfri og godt skjermet for vær og vind. Inn på kaiområdet går det jernbanespor med forbindelse til Sør-Skandinavia og Sentral-Europa, samt Asia og Russland. Narvik er også et knutepunkt for veinettet i Nord. E6 går fra nord til sør og E10 som går fra øst til vest, og Narvik stasjon er endestasjonen for persontrafikken på Ofotbanen, med direkte tog til Kiruna, Luleå og Stockholm.

I dag foregår en helhetlig planlegging og satsing på reiselivet i Narvik-regionen. Vi har gode reiselivsprodukter i regionen, og ei utvikling og sikring av disse er nå i fokus. Regionen har mye å by på av natur og opplevelser som Visit Narvik nå lager oversikt over og markedsfører. 

Med sin beliggenhet mellom fjord og fjell har Narvik fantastiske muligheter for friluftsliv. Narvikfjellet tilbyr familieaktiviteter og nedfarter i verdensklasse og er en av landets vakrest beliggende alpinbakker. Her er det mulig å stå på ski fra over 1000 moh. til nesten havnivå. Anlegget er kåret til Norges og Skandinavias beste off-piste. i fjellet uttvikles det nå for fullt, med fokus på å skape flere barne- og familieaktiviteter året rundt.

Et rikt og variert kulturliv preger kommunen og regionen. Vinterfestuka i Narvik er blant Nordkalottens største kulturfestivaler, der også byens sterke rallarhistorie minnes og ivaretas. Narvik Kulturhus er arena for et variert programtilbud innenfor teater, dans, musikk og billedkunst. Narvik Kulturskole er landets eldste kulturskole. Lag og foreninger innenfor hele spekteret av idrettfriluftsliv og kultur gir et bredt og godt aktivitetstilbud. Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere også hva gjelder sosialt nettverk, aktivitet og trivsel i hverdagen for barn, unge og eldre.

Historie:

Som det første industrisamfunnet i Nord-Norge vokste byen frem i takt med byggingen av Ofotbanen - togbanen som knytter oss sammen med Sverige, og som frakter malm fra Kiruna til Narvik. 

Narvik har fra 1902 vært den viktigste havnen for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna. Jernmalmtransporten på Ofotbanen er i dag i kraftig vekst, både innenfor malmtransport og annen godstransport. Med havnas strategiske beliggenhet og gode infrastruktur ligger forholdene også til rette for alle typer containerbasert last. Godstogrutene Arctic Rail Express og North Rail Express er viktige godstogruter fra Oslo til Narvik via Sverige. Ofotbanen er også viktig for byens og regionens reiseliv.

Historisk står Narviks rallarhistorie sterkt, med jernbanen og byens identitet. Krigshistorien for Narvik er viktig og betydningsfull.

Under slaget var Narvik i sentrum for verdensnyhetene, noe som førte til at byen i de første tiårene etter krigen trolig var en av Norges mest kjente byer i utlandet. Etter krigen ble byen gjenoppbygd, og Narvik nøt godt av den internasjonale høykonjunkturen og skatteinntekter fra LKAB. På 1970- og 80-tallet ble byen rammet av nedbemanninger i byens hjørnesteinsbedrifter, LKAB og NSB.

I noen få år på 1950-tallet var Narvik den største byen i Nord-Norge.

Se film fra Narvik her. 

Image 14Image 13Fra 2. vannet - TøttadalenUtsikt fra Håkvik - kliptSørSkjomen 1Steinhytta