Logo
 

Eiendomsutvikling

Med utgangspunkt i eiendom generelt, og spesielt i egne eiendommer legger Narvikgården til rette for etablering av arbeidsplasser, flere innbyggere og bedrifter til Narvik.

Narvikgården jobber med generell nærings- og byutvikling og har hovedfokus rettet mot forvaltning, salg og bortfeste av tomter, oppføring, kjøp og drift av nærings- og utleiebygg for næringslivet og offentlig virksomhet.

Med basis i kundenes definerte behov og eierens føringer, jobber selskapet i tillegg til utvikling og utleie av næringsarealer, spesielt med tilrettelegging for logistikk- og transportbedrifter. 

Du kan lese om Narvikgårdens prosjekter her.  

Selskapet baserer sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper med et langsiktig perspektiv.