Logo
 

Torvhallen

Ønsket er å fylle bygget med aktivitet

Narvik kommune og Narvikgården ønsker idèer og forslag til hva Torvhallen skal fylles med. De vil derfor invitere til et folkemøte ved overtagelsen.

Narvik kommune har kjøpt Narvik Krigsmuseums seksjon i det erværdige bygget midt i sentrum. Dette blir nå i høst overtatt av Narvikgården, som har fått i oppdrag å videreutvikle bygget på vegne av kommunen.  

Ønsket er å få et flott bygg sentralt på torvet som skal tas i bruk til det innbyggerne ønsker. Tidligere år var Torvhallen en av landets flotteste mathaller, og kanskje er det noe slikt som ønskes igjen. Eller kanskje ser man nå for seg en benyttelse til helt andre ting. Dette skal alle som ønsker få komme med forslag til. Med alle idèer om innhold er det også viktig å tenke at husleie kommer inn, da bygget må kunne finansiere sin egen drift. 

Uansett hva utfallet blir med leietakere og tilbud, vil en rehabilitering av bygget gi nok et løft for Narvik sentrum. Narvikgården regner med et titalls millionbeløp for å få det gamle bygget i god stand. Å skape aktivitet i en ivaretatt Torvhall ses som viktig for fortsettelsen av byutvikling for eieren Narvik kommune.

En park og et flatt tak på bygget har ført til konsekvenser med mye vanninntrengninger over lang tid. Dette gir konstuksjonsmessige utfordringer å få stanset. Muligheten med den gjeldende reguleringen for Narvik Torv gir åpning for å bygge tak over Torvhallen, som kanskje er den beste løsningen for å bevare bygget. Da kan man eventuelt også se på nye idèer for Kikindas plass. 

Den mye omtalte Søndre Torvhalltrapp følger også med i overtagelsen - og denne vil nå endelig få sin rehabilitering. Neste vår vil utbedring av både søndre torvhalltrapp og vannlekkasjer i Torvhallen komme i gang. 

Invitasjon til folkemøte om Torvhallens ønskede innhold, både inni og over, utlyses ved overtagelsen - i mellomtiden tar Narvikgården gjerne i mot forslag og ideer, samt innspill fra potensielle aktører her. 

Hva kan gjøres i Torvhallen for å gjøre Narvik Sentrum mer attraktivt?

 Avisa Fremover skrev om saken 24.08.17