Logo
 

Svenske vinnere i Narvik

Europans vinnere er kåret

Resultatet av Europankonkurransen i Lillestrøm, Narvik og Alta er klar.

Ni team var tilstede for å motta pris da resultatene for Europan 14 ble offentliggjort på en felles prisseremoni på Arkitektenes Hus i Oslo, torsdag  30. november. 

De norske tomtene mottok totalt  73 forslag, 28 forslag i Alta, 27 forslag i Narvik og 18 forslag i Lillestrøm. I Europan 14 var det til sammen  44 tomter i hele  Europa, totalt  ble det sendt  inn 1003 forslag til konkurransen.

‘On Reflection’ vant i Narvik 

Vinnerforslaget ‘On Reflection’ foreslår en trinnvis utvikling av Teknisk Kvartal. Juryens begrunnelse for å velge dette prosjektet er at arkitektene på en overbevisende måte viser at de  eksisterende bygningene kan brukes som  et strukturelt rammeverk, som  ikke nødvendigvis trenger en omfattende transformasjon, for å skape gode  byrom. Prosjektet foreslår to offentlige byrom, et som er mer  formelt og som  henvender seg til Kongens Gate, og et annet mer  uformelt på baksiden som  knytter seg til Bromsgårdsparken og Rådhuset.

Arkitektene har  i vinnerforslaget gått grundig til verks og undersøkt potensiale til de eksisterende bygningene. De foreslår å transformere disse til ny bruk, i tillegg til å foreslå to nye bygninger på tomten. Den ene bygningen er et tilbygg til verkstedet i nedre del av Teknisk Kvartal, dette bygget inneholder publikumsrettet program; Teknorama og Newtonrom. Den andre bygningen, som  heter Unité, inneholder blant annet boliger og definere en et byrom  på øvre del av tomta.

VINNER:

Tittel: On Reflection

Team: Martin Berg (SE) and  Matilda Schuman (SE)

 

RUNNER-UP (2. premie)

Tittel: The Ecology of Making

Team: Dominique Hauderowicz (DK) and  Kristian Ly Serena (SE)

‘The Ecology of Making’ foreslår en helhetlig og gradvis utvikling av Teknisk Kvartal. Prosjektet baserer seg på en helhetlig analyse  av Narvik og byens  utviklingstendenser. Juryen trekker spesielt frem  lysparken som en god idé. Lysparken  er foreslått som et offentlig byrom  som strekker seg over Teknisk Kvartal og Bromsgårdsparken, den  er spesielt tilpasset dagslysforholdene i Narvik gjennom året.

SPECIAL MENTION

Tittel: From Backyards to Courtyards

Team: Márton Tövissi, Mihai Buse, Boris Girin, Etienne Haller, Elinor Scarth and  Emöke Forró

‘From Backyards  to Courtyards’ har flere  likhetstrekk med  vinnerforslaget; sammenlignbare strategier for arkitekturen og det urbane. Arkitektene identifiserer kvaliteter ved de eksisterende byggene, og foreslår en serie tilbygg og transformasjoner. Prosjektet identifiserer tre  typer ulike byrom.

Xs 685_on _reflection _20170708_2233_board _2_siteplan (1)

OM EUROPAN

Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Annethvert år stiller kommuner og utbyggere tomter til en felles undersøkelse og fornyelse av europeiske byer. Europan har som mål å bidra til nyskaping innen byplanlegging og arkitektur, samt å legge til rette for oppdrag til unge arkitekter.

 

Europan Norge er ideell stiftelse som organiserer Europan-konkurransen i Norge i samarbeid med 12 søsterorganisasjoner i Europa. Europan Europa styres sentralt fra et eget sekretariat i Paris. Europan Norge finansieres av de deltakende kommuner og tomteeiere, samt av Kulturdepartementet.

 

Les også hva dagsavisen Fremover skriver om saken her

Svenske Arkitekten (Sveriges arkitekters tidning) skriver også om Narviks vinnere