Logo
 

Oversikt boligtomter i Ofoten

Narvikgården har kartlagt alle boligtomter i Narvikregionen

ommunene rundt Ofotfjorden er godt rustet til å møte behovet som kommer med utviklingen som skal skje på Evenes, og all annen virksomhet som etableres.  

Narvikgården har, med god hjelp av Futurum, kommunene, og private eiere av tomt og bygg, kartlagt mulige boligområder og boligmuligheter.

Det er regulert og ferdig bygd infrastruktur for 405 nye boliger i Evenes, Narvik, Gratangen og Ballangen kommune.

Det er i tillegg ferdig regulert for ytterligere 872 tomter i samme område. Videre er det avsatt 639 boliger i kommuneplaner/kommunedelplaner. På toppen av det, et fremtidig bilogarealreserve for 923 boliger. 

Her kan du se hele oversikten.

For ytterligere informasjon, eventuelle feil, mangler eller korrigeringer; vennligst kontakt Narvikgården på telefon 76 97 72 80 eller mail post@narvikgaarden.no.

 Forsidefoto: Robin Lund 

 

 

 

 

 

 

Boligområdene