Logo
 

Nytt veisystem ved Malmporten Handelspark

Ny rundkjøring og siste del av asfaltering er klart

Narvik har fått nye veier, gangveier og fortau fra Nordkraft Arena til Tunnelveien og ned til Havna. 

Kun finpuss på noen små områder gjenstår. Veien klargjøres til Arctic Race, som går gjennom byen og det aktuelle området 10. august. 

Kostnadene fra oppstart i 2008 er på ca 160 millioner kroner, der Narvik kommune via Narvikgården som utbygger og prosjektansvarlig har bidratt med 86 millioner, Narvik Vann med 6 millioner og Narvik kommune direkte med 8,6 millioner - totalt ca 101 millioner. 

Flere har samarbeidet og bidratt for å få veisystemet og tunnel ferdigstilt. LKAB har tatt del med 48 millioner, inkludert ny tunnel, Demag Utvikling med 10 millioner og Nordland Fylke med 1,3 millioner. 

Summen er over det man i utgangspunktet så for seg, da prosjektet underveis har blitt tilført nye elementer. Byggetrinnene som Narvikgården først hadde planlagt er gjennomført innenfor budsjett. Narvik kommune har dog bedt Narvikgården om å utføre ekstra arbeid. Det gjaldt regulering, planlegging og prosjektering av ny frydenlundsforbindelse, samt arbeid for at veisystemet skulle kunne benyttes til Arctic Race sommeren 2015 og 2017. 

Veisystemet i tilknytning til Malmporten Handelspark inkluderer deler av det som skal bli den nye Frydenlundsforbindelsen, en tunnel under LKABs anlegg og frem til LKABs stillverk på Frydenlund. Tunnelen er ferdigstilt, men blir åpnet kun for gående fra og med 10. september. Biltrafikk vil ikke åpnes før hele trasèen for Frydenlundsforbindelsen er blitt bestemt og ferdig bygget.

Les mer om saken i avisa Fremover 13.07.17

 

Lars på hjullaster

Kommunen og andre inviterte gjester på befaring 12.07.17. Lars Skjønnås, direktør i Narvikgården, orienterte om Narvikgårdens rolle med å klargjøre en ny bydel.

IMG_0656 (1)

Rune (2)

Rune H. Pettersen i Narvikgården, ansvarlig for utbygging av infrastruktur på Malmporten, forklarer hva som er gjort i området.

IMG_0744

IMG_0610

I tunnelen

Trond S

Trond Solberg, leder for enhet Veg og Park i Narvik kommune, orienterte om arbeidet videre for å kunne åpne den nye Frydenlundsforbindelsen. 

IMG_0680

Gunnar S

Gunnar Skålvold representerte Demag Utvikling, og orienterte om deres planer for utbygging på Malmporten. 

IMG_0632