Logo
 

Gratis WiFI

Narvik kommune gir gratis trådløsnett i sentrum

Narvik kommune v/ IT Drift og Utvikling har nå gjennomført et prosjekt for distribusjon av trådløsnett i Narvik sentrum. Antenner er montert på rådhuset, og koblet opp til kommunens datasystemer. 

WiFI-nettet vil gi god dekning gjennom to 360-graders antenner montert på rådhusets hjørner, mot Kongens gate. Dette innebærer at alle som ferdes i sentrum vil kunne benytte WiFI uten kostnad. Tjenesten er selvbetjent, kommunen distribuerer et gjestenett – «gjest.kommune@NARKOM» der man får tilgangskode tilsendt på SMS etter å ha registrert sitt mobiltelefonnummer. Tilgangen varer i 3 timer.

Intensjonen er å skape et mer levende sentrum og tilby denne tjenesten der folk ferdes. Narvik kommune gir med dette et bidrag til intensjonen om «Smart City» der flere tjenester etter hvert vil ha behov for god og stabil nettverkstilgang.