Logo
 

Frydenlundsforbindelsen åpner

Gående og syklister kan benytte tunnelen

Mandag 23. oktober åpner Frydenlundsforbindelsen - tunnelen fra Malmporten Handelspark opp til Tunnelveien på Frydenlund. Foreløpig kun for gående og syklister. 

Etter planen skulle tunnelen vært tatt i bruk tidligere i høst, men åpningsdatoen har vært flyttet på noen ganger. Det skyldes at man måtte ferdigstille arbeider på selve tunnelen, samt sikre adkomsten til LKABs områder.

Det er enda uklart når det kan komme biltrafikk på Frydenlundforbindelsen, da reguleringsplanen for dette er gjenstand for en klagebehandling.

Les mer i Fremover fra 06.10.17

Se også her for for mer informasjon om tunnelen og veisystemet. 

 

 IMG_0837