Logo
 

Europan

Under tittelen «Productive Cities» ber Europan unge arkitekter om å undersøke nye produksjonsformer og industri i byen.

Europan 14-konkurransen ble lansert 13. februar, og i konkurranseprogrammet spørres det om hvordan nye former for produksjon kan bli en del av byen. Samt hvordan kan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon få rom i et bylandskap som i står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt.

Av totalt 45 steder i Europeiske byer, stiller norske kommuner med tre tomter. Tomtene ligger i Alta, Narvik og Lillestrøm.

Narvik - Teknisk kvartal

Europan-tomten ligger i hjertet av Narvik. Teknisk kvartal skal etter planen bli en bydel hvor unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Det nye kvartalet skal bidra til økonomisk og sosialt mangfold i byen.

Oppdragsgiver er Narvik Kommune v/Narvikgården AS.

Om Europan

  • Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.
  • I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim, Bergen Arkitektskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Norsk Form og Universitet for miljø- og biofag. Sekretariatet drives av kunst- ogarkitekturgalleriet 0047.
  • Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.
  • Konkurransen arrangeres annen hvert år.

Foto: Karl inge Punsvik 

Les her hva avisen Fremover skriver om saken 27.02.17