Logo
 

Bygård i Narvik vurderes solgt

Sameie med 4 seksjoner - Frydenlundsgata 42

Eiendommen vurderes solgt for utvikling. 

Sameiet består i dag av 4 seksjoner, der seksjon 1 er en næringseiendom. Tomtens areal er på ca 670 kvm. Eiendommen ligger i et område som i Kommuneplanens Arealdel er avsatt til sentrumsformål/fortetning med krav om felles planlegging. Seksjonseierne er positive til videreutvikling av eiendommen. 

Det er behov for oppgradering av eiendommen, blandt annet fasade, tak, vinduer og drenering. Dette er en spennende og sentrumsnær eiendom med stort potensiale. 

Prisvurdering kr. 8.000.000,- + omkostninger. 

 

Kontakt Narvikgården for mer informasjon 

post@narvikgaarden.no 

76 97 72 80